Poeh, poeh! Wat een werk, dat huiswerk! 😉 Stambomen tekenen, genogram, ecogrammen, foto’s maken van huis en haard. Nadenken over lastige vraagstukken… Wat zijn onze ‘huisregels’? Dat alleen al is een pittige omdat we nog geen kinderen in huis hebben, haha! Maar ook een leuke uitdaging!

Op sommige vragen blijf je wat langer hangen, op sommige vragen weet je direct antwoord. Ik heb al wel gemerkt dat ik een denker ben. Alsof ik dat nog niet wist. Maar met die vragen vind ik het moeilijk kort en bondig antwoord te geven, omdat ik vind dat er zoveel afhangt van de omstandigheden van de plaatsing, van het kind, van de leeftijd, van de reden van plaatsing, van de samenwerking met de ouder(s), etc. Er zijn zoveel factoren die mijn antwoorden/reacties zouden kunnen beinvloeden, dat het bijna onmogelijk is antwoord te geven op sommige vragen.

Het is ook leuk om over na te denken. Bijv. over de ‘huisregels’ (welke?!), intimiteit en je eigen opvoeding. Interessant om eens op te reflecteren! Zou je anders pas gaan doen als er kinderen zijn, denk ik! Wij moeten dat nu al doen. Ook de werkmap biedt interessante informatie over rouw en verlies. En de verwerking van verlieservaringen. Elk kind dat in pleegzorg terecht komt heeft te maken gehad met verliezen. Op materiaal vlak, emotioneel vlak of fysiek vlak. Wat zijn de fasen van die verliesverwerking? Hoe kun je een kind daarbij ondersteunen of ruimte in geven? Dit zijn ook de thema’s van de eerste trainingsdag, dus ik ben benieuwd!

Nog een plekje vrij

Terwijl we fanatiek bezig waren met het huiswerk werden we gebeld: kunnen jullie ook volgende week zaterdag? Uhh.. Ja! En de tweede trainingsdag zou dan ook opschuiven, die is over 6 weken al! Kortom: weer 1,5 maand eerder ‘klaar’. Best spannend! Ook wel fijn, want dan weten we ook eerder of we hier wel of niet mee door willen, of we wel of niet geschikt zijn als pleegouders (op dit moment in ons leven) en hoeven we er ook niet enorm lang mee rond te lopen. Prettige bijkomstigheid!