Laparotomie

Bij grotere buitenbaarmoederlijke zwangerschappen of bij een bloeding door het barsten van de eileider is vaak  een buikoperatie (laparotomie) noodzakelijk. Bij een laparotomie wordt de buik geopend via een buiksnede (ook wel bikinisnede genoemd) waardoor de BBZ verwijderd kan worden.

Bij de operatie kan de eileider in de lengterichting worden gekliefd om het vruchtje eruit te halen. De eileiderwand wordt dan weer gehecht met fijne hechtingen. De eileider kan ook gestript worden. Het vruchtje wordt dan achteruit geduwd, in de richting van de eierstok. De meest radicale methode is om een gedeelte van de eileider weg te halen. Meestal is er dan sprake van een scheur in de eileider. Tijdens de ingreep wordt ook gekeken naar de conditie van de andere eileider. Het speelt hierbij een rol in hoeverre de eileider beschadigd is geraakt door de buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Indicaties voor een laparotomie

Een laparotomie wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van een instabiele bloedcirculatie. In dit geval wordt eerst een redelijk stabiele bloedcirculatie nagestreefd via een infuus met een eiwitoplossing en bloedcomponenten. In zeer acute situaties kan het nodig zijn snel te handelen om te voorkomen dat je in levensgevaar komt. In dat geval wordt direct tot een laparotomie besloten. Ook als de gynaecoloog veel vergroeiingen verwacht in de buikholte, bijvoorbeeld na eerdere buikoperaties, kan hij/zij een laparotomie verkiezen boven een laparoscopie.